Lektorka

 

Jógu jsem intuitivně objevila v době svého dospívání, vědomě a aktivně se jí věnuji od roku 2008. Od roku 2014 jako lektorka.

Jóga mi pomohla najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, získat schopnost dobře nakládat s vlastní energií, usměrnit emoce a zvýšit tělesnou pevnost a pružnost.

Věřím v dynamiku skupiny, v umocnění společného působení energie i meditativních účinků jógy a proto je pro mě prociťování pohybu, dechu a relaxace s dalšími lidmi potěšením.

Neberme se moc vážně :)

Pokračuji v dalším, nikdy nekončícím sebevzdělávání, a to jak vlastní praxí, tak na kurzech pořádaných zkušenými českými i zahraničními lektory.

Skladba lekce: úvodní relaxace, pranajáma, průpravná cvičení, ásanová praxe, závěrečná relaxace a krátká meditace. Lekce kombinuji u pozic bojovníků (ve stoje) s prvky vinyásy. Jednotlivé sestavy ásan jsou tedy rozděleny sekvencí Čaturanga dandásana, Kobra  a Střecha (nebo Pes hlavou dolů).

 

Vzdělání / specializace:  Instruktor Hatha jógy

 • 2014 - ČESKÝ SVAZ JÓGY, o.s. - roční Akreditovaný vzdělávací program MŠMT ČR (200 hodin) - Instruktor jógy s obsahem:
  • Teorie a filozofie jógy
  • Praxe jógy
  • Využití jógových poznatků v praxi jógy
  • Všeobecná část
 • 2014 - Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. - Vědecký základ sportovního tréninku (50 hodin) - Kurz trenérů licence B v rozsahu:
  • Pedagogika sportu, psychologie sportu, osobnost trenéra
  • Anatomie a fyziologie
  • Regenerace, výživa, hygiena, antidoping
  • Základy sportovního tréninku
  • Právo a sport
  • První pomoc a traumatologie
 • 2022 - Hormonální jóga podle Dinah Rodrigues 

   

Ráda s Vámi "cvičím" :)

S úctou, Ilona Kubíčková